INSIEME.RS

POLITIKA
PRIVATNOSTI

1. Stranice koje čine www.insieme.rs veb sajt izrađene su u cilju pružanja informacija našim korisnicima. Sve  predhodno pomenute informacije su odabrane i pažljivo proverene, ali se ne možemo ograditi od njihovih eventualnih nepravilnosti.

2. Insieme stremi ka tome da obezbedi tačnost svih objavljenih podataka, ali ne može garantovati njihovu, kompletnost, egzaktnost i ažuriranost.

3. Kao vlasnici ovog veb sajta zadrzavamo svako pravo na promenu ili potpuno uklanjanje delova njegovog sadržaja, kao i pravo da bez prethodne najave ograničimo pristup pojedinim informacija.

4. Celokupan sadžaj veb sajta je autorizovan i  njegov korisnik nema pravo da ga prilagođava, menja, prevodi, distribuira ili objavljuje u sopsvene svrhe.

5. Fotografije, logo i ostali karakteristični znakovi prepoznatljivosti brenda ne smeju se koristiti bez pismene dozvole njihovih vlasnika.

6. Lični podaci korisnika veb sajta se neće zloupotrebljavati, ojavljivati ili  koristiti u komercijalne svrhe.

7. Samo praćenje veb sajta od strane njegovih korisnika predstavlja prihvatanje prava naznacenih na stranici Politika privatnosti.